ofset štampa

Štampa na majicama
Offset štampa je postupak umnožavanja kojim se delovanjem pritiska u mašini za štampanje prenosi obojena slika originala sa štamparkse forme na podlogu posredstvom gumene podloge (pojam OFFSET).

Neke od prednosti ofset štampe: postojan visok kvalitet slike — oštrija i čistija štampa slova zato što se gumeni pokrivač prilagođava teksturi štampajuće površine, mogućnost korišćenja širokog spektra štampajućih površina, sem glatkog papira (na primer drveta, tkanina, metala, kože, grubog papipa), brza i laka izrada štamparskih ploča, duži životni vek ploča nego kod direktnih lito presa — zato što ne postoji direktan dodir ploče i štampajuće površine.